2011

 

Cahors       
25-06-2011      
       
Johan: Prov. 5.218 d.   39e, 160e, 199e, 385e ,669e en 791e  (6/12)
  Nat. 16.433 d.   41e, 202e, 259e ,626e , 1487e, 1876e en 4005e (7/12)
       
Wil: Prov. 5.218 d.   23e, 158e, 170e, 310e, 559e, 815e, 1093e, en 1136e (8/14)
  Nat. 16.433 d.   25e, 200e, 218e, 447e ,1146e, 1970e, 3046e en 3214 (8/14)
       
       
Bordeaux ZLU      
02-07-2011      
       
Johan: Nat. 4084 d.   24e, 199e, 242e, 261e, 283e, 304e, 321e, 345e, 491e, 581e, 703e, 857e  en 926e (13/22)
       
Wil: Nat. 4084 d.   17e, 89e, 167e, 221e, 240e, 291e, 323e, 327e, 329e, 356e, 363e, 428e, 440e, 655e, 786e, 906e, 940e en 942e (16/30)
       
       
Tarbes      
08-07-2011      
       
Johan: Prov. 2641 d.   5e en 42e (2/5)
  Nat. 9304 d.   14e , 128e en 2217e (3/5)
       
Wil: Prov. 2641 d.   23e (1/5)
  Nat. 9304 d.   75e en 2139e (2/5)
       
       
Bordeaux      
15-07-2011      
       
Johan: Prov. 3272 d.   455e, 542e, 551e, 677e en 685e (5/6)
  Nat.12.987 d.   890e, 1079e, 1102e, 1454e en 1497e (5/6)
       
       
Tarbes ZLU      
15-07-2011      
       
Johan: Nat. 2823 d.   54e en 383e (2/4)
       
       
Dax      
29-07-2011      
       
Johan: Prov. 3.843 d.   33e, 72e, 131e, 636e, 641e en 919e (6/11)
  Nat.11.753 d.   81e, 193e, 341e, 1612e, 1630e en 2469e (6/11)
       
       
Perpignan      
07-08-2011      
       
Johan: Nat. 5.608 d.   44e, 584e en 1313e (3/9)
       
       
Kampioenschappen:    
       
Wil: Euregio Serieprijs winnaar Narbonne Jaarlingen 1e en 2e getekende
       
Johan: 1e Hokkampioen NLU
  1e Asduif Morgenlossing Fondvrienden Noord Limburg
  2e Duifkampioen Prov. Criterium ZLU Fondclub Midden Limburg
  2e Duifkampioen Morgenlossing Fondclub Midden Limburg
  4e Marathon kampioen van Limburg
  6e Hokkampioen Afdeling Limburg
  9e Internationale Duif-competitie voor zware Fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by SGB Webdesign

 

 

BOONEN PIGEONS

WIL BOONEN

JOHAN BOONEN